Budúce aktivity Šport Učastníci Miesto Školský športový turnaj Žiaci základných škôl, druhý školský stupeň Žilina Vysokohorská cyklistika Žiaci stredných škôl Martin Rafting Členovia, partneri Žilina Volejbalový turnaj Mládež od 13 rokov Žilina Revitalizácia Učastníci...