Hoogeveen

Združenie VAŠE ŠŤASTIE v spolupráci s mestom MARTIN organizovalo „Marketing project“. Mesto Martin navštívili študenti a pedagógovia Alfa College z holandského partnerského mesta Hoogeveen.

Vidiecka mládež

V dňoch 13.9. – 15.9.2013 a 11.10. – 13.10.2013 združenie VAŠE ŠŤASTIE organizovalo projekt Vidiecka mládež revatilazuje a separuje podporený európskym programom, Mládež v akcii

Revitalizácia pieskoviska

Dňa 4.5.2013 sme organizovali revitalizáciu detského pieskoviska na Platanovej ulici v Žiline 

Revitalizácia Medokýš

Revitalizácia prameňa Medokýš. Počas víkendu 11. mája prebehla očista v Jahodníckych hájoch v okolí prameňa Medokýš.

Vzdelávanie

V dňoch 15.3. – 17.3.2013 a 19.4. – 21.4.2013 združenie VAŠE ŠŤASTIE organizovalo projekt Aktívna zamestnanosť a podnikanie mladých ľudí podporený európskym programom, Mládež v akcii.

Zdravý človek - Zdravý Európan

V dňoch 21.3. – 23.3.2014 a 9.5. – 11.5.2014 združenie VAŠE ŠŤASTIE organizovalo projekt Zdravý Človek – Zdravý Európan podporený európskym programom, Mládež v akcii.