O nás

Občianske združenie VAŠE ŠŤASTIE je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov. Predstavuje samostatný právny subjekt, otvorený apolitickým a nezávislým občianskym združeniam.

Privítame pomoc priaznivcov, sponzorov a športových nadšencov. Podporte občianske združenie VAŠE ŠŤASTIE.

Občianske združenie VAŠE ŠŤASTIE je výsledkom iniciatívy troch ambicióznych ľudí, ktorej hlavným poslaním je uspokojovanie záujmov jej členov, rovnako ako ostatnej verejnosti, a to najmä v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorého stav výrazne vplýva na zdravie a celkovú kondíciu človeka. S príslušnými voľnočasovými aktivitami prirodzene súvisia tiež úlohy týkajúce sa športu a rozvoja fyzického a duševného zdravia jednotlivcov. Občianske združenie VAŠE ŠŤASTIE je prístupné všetkým vekovým kategóriám a spoločenským vrstvám.

Činnosti:                                                                          

 • zastupovať záujmy členov občianskeho združenia VAŠE ŠŤASTIE,
 • realizácia kurzov zameraných na rozvoj športových, fyzických a mentálnych zručností,
 • vytváranie podmienok na skvalitnenie prostredia, športových možností občanov,
 • prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť členov občianskeho združenia VAŠE ŠŤASTIE,
 • revitalizovať športoviská, turistické oblasti, vodné plochy,
 • aktívne vytvárať zdravé prostredie, vhodné pre športové, voľnočasové a relaxačné aktivity,
 • vytvárať podmienky pre koordinované presadzovanie spoločných záujmov členov,
 • aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí,
 • spolupracovať s inštitúciami a združeniami, ktoré pôsobia vo sfére záujmu združenia,
 • poskytovať pre členov poradenské, metodické a informačné služby,
 • rozvíjať a podporovať spoluprácu s mladou generáciou i školstvom,
 • zabezpečovať starostlivosť o odborný rast členov združenia,
 • prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnosť občianskych organizácií v rámci Slovenskej republiky.